Plan Özeti
Kazanç PlanıPlan Özeti

1 Haftalık Bonus pazartesi kapanır Sonraki haftanın cuma günü ödenir

Sınıflandırma GBM Dealer Master Manager Shop Manager
Kriter (Birikim) Üye Numarası Almış 200 Bin PV APO(Sözleşme) + 100 Bin PV Satış APO(Sözleşme) + Doğrudan Tavsiye APO 2 Kişi 600 Bin PV Dealer 1:1 APO(Sözleşme) + 400 Bin PV Satış 1 Milyon PV Master 1:1 APO(Sözleşme) + 800 Bin PV Satış 1.5 Milyon PV(Peşin Ödeme) - (Birikmiş 3.5 Milyon PV) Master 2:2 APO(Sözleşme) + 1.3 Milyon PV SatışBireysel 350만 PV birikimi/ Küçük Kazancın sonunda çoklu hesap
1. Tavsiye Bonusu Yeni direkt tavsiye üyesi + Geri alım satış PV'nin %10'u ödenir Yeni direkt tavsiye üyesi + Geri alım satış PV'nin %15'i ödenir
2. Takım Bonusu (Sponsor Bonusu) Küçük Kazanç %10 Küçük Kazanç %12 Küçük Kazanç %15
Sınırsız büyük kazanç birikimi (Satış PV'ye göre %50'sini aştığında %50 üst sınır kuralına göre ödenir)

2 Aylık Bonusu Ay Kapanışı Sonraki ayın 15'inde ödenir

Sınıflandırma Gold Sapphire Ruby Emerald Diamond Crown
Kriter (Birikim) Küçük Kazanç son 3 ayda 5 Milyon PV Gold 2:2 Sapphire 2:2 Gold 10:10 Ruby 2:2 Emerald 2:2 Diamond 2:2
Kriter : Manager veya üstüBüyük - Küçük Kazanç 1 veya daha fazla Manager(Her biri için Sponsor Kolu) Büyük - Küçük KazançEn az 1 Gold(Her biri için Sponsor Kolu) Büyük - Küçük KazançEn az 1 Sapphire(Her biri için Sponsor Kolu) Büyük - Küçük KazançEn az 1 Ruby(Her biri için Sponsor Kolu) Büyük - Küçük KazançEn az 1 Emerald(Her biri için Sponsor Kolu)
3. Liderlik Bonusu 6% 9% 12% 14% 16% 17%
İçinde bulunulan ay için belirlenen sponsorluk kolu, büyük ve küçük kazanca sahip kol için ayda 1 milyon PV'den fazla elde edildiğinde ödenir (ulaşılmazsa sıkıştırılıp toplanır)
4. Liderlik Eşleştirme Bonusu
(200.000 wondan daha az bir liderlik bonusu alındığında sıkıştırılıp toplanır)
1~3~Nesil : 20% 1~3~Nesil : 20% 1~3~Nesil : 20% 1~3~Nesil : 20% 1~3~Nesil : 20% 1~3~Nesil : 20%
4~Nesil : 10% 4~Nesil : 10% 4~Nesil : 10% 4~Nesil : 10% 4~Nesil : 10%
5~Nesil : 10% 5~Nesil : 10% 5~Nesil : 10% 5~Nesil : 10%
6~Nesil : 10% 6~Nesil : 10% 6~Nesil : 10%
7~Nesil : 10% 7~Nesil : 10%
8~Nesil : 10%
Global Bonus, Aile Bonusu(Terfi Bonusu)
Yurtdışı seyahat promosyonu: Niteliklere sahip olanlar için birinci sınıf denizaşırı seyahat
Merkez Destek Ödemesi: Bölgedeki bağlı kolların satış PV'sinin %5'i
  • Bireysel APO yeniden sözleşmesi veya düzenli satın alma 50.000 PV korunmadığında %5 PV Tavsiye Bonusu ve %5 Takım Bonusu Küçük Kazacın %5'i ödenir.
  • Tüm bonuslar, Kapıdan Kapıya Satış Yasası uyarınca satışların %35'i aralığında bir sponsorluk kesintisi uygulanarak ödenir.