คุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง
แผนการตลาดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง

ประเภทสมาชิก

01 ผู้ประกอบการเจมมา (GBM)
  สมัครสมาชิก และได้รับรหัสสมาชิก

GBM : GEMMA Business Man

02 ดีลเลอร์ (DEALER)
 • 1. มีผลงานสะสมส่วนตัวตั้งแต่ 200,000 PV
 • 2. ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง ผู้ประกอบการเจมมา ข้างละ 1 ท่าน โดยแต่ละข้างมีผลงานตั้งแต่ 200,000 PV

APO : Auto Purchase Offer

03 มาสเตอร์ (MASTER)
 • 1. มีผลงานสะสมส่วนตัวตั้งแต่ 600,000 PV
 • 2. ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง ดีลเลอร์ข้างละ 1 ท่าน
04 เมเนเจอร์ (MANAGER)
 • 1. มีผลงานสะสมส่วนตัวตั้งแต่ 1,000,000 PV
 • 2. ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง มาสเตอร์ (MASTER) ข้างละ 1 ท่าน
05 ช็อปเมเนเจอร์ (SHOP MANAGER)
 • 1. มีผลงานสะสมส่วนตัวตั้งแต่ 3,500,000 PV
 • 2. ผลงานส่วนตัวครั้งเดียวตั้งแต่ 1,500,000 PV
 • 3. ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง มาสเตอร์ ตั้งแต่ 2 ท่าน
 • 4. จะขึ้นตำแหน่ง โกลด์ ขึ้นไปต้องผ่านการเป็นตำแหน่ง ช็อปเมเนเจอร์
 • 5. เมื่อมีผลงานสะสมส่วนตัวตั้งแต่ 3,500,000 PV จะสร้างรหัสที่สองโดยอัตโนมัติตามระบบไบนารี่มัลติโค้ด (การสร้างรหัสที่สองจะถูกนำไปอยู่ด้านล่างสุดของสายงานโดยอัตโนมัติของทีมอ่อน)

※ ตั้งแต่ตำแหน่ง ช็อปเมเนเจอร์ ขึ้นไป สามารถซื้อสินค้าจำนวน 3 ชิ้นขึ้นไปในราคาพิเศษ

ตัวอย่างสายง
านสมาชิก

 • ผังแนะนำ / ผังตามจริง
 • ผังทีม / ผังตามระบบ

ทีมแข็ง

 • ทีมอ่อน 5,000,000 PV(Gold)
  ผลงานสะสมของทีมอ่อนเป็นเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง รวมกันได้ตั้งแต่ 5,000,000 PV

  ผลงานสะสมของทีมอ่อนเป็นเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง รวมกันได้ตั้งแต่ 5,000,000 PV ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง เมเนเจอร์ ข้างละ 1 ท่าน

 • แซปไฟร์(Sapphire)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนจะต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง โกลด์ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนจะต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง โกลด์ ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง เมเนเจอร์ ข้างละ 1 ท่าน

 • รูบี้(Ruby)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนจะต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง แซปไฟร์ ข้างละ 2 ท่าน หรือ ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนจะต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง โกลด์ ข้างละ 10 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนจะต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง แซปไฟร์ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง โกลด์ ข้างละ 1 ท่านหรือ ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนจะต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง โกลด์ข้างละ 10 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง โกลด์ ข้างละ 1 ท่าน

 • เอมเมอรัลด์(Emerald)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง รูบี้ ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง รูบี้ ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง แซปไฟร์ ข้างละ 1 ท่าน

 • ไดมอนด์(Diamond)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง เอมเมอรัลด์ ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง เอมเมอรัลด์ ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง รูบี้ ข้างละ 1 ท่าน

 • คราวน์(Crown)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง ไดมอนด์ ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง ไดมอนด์ ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง เอมเมอรัลด์ ข้างละ 1 ท่าน

 • ดับเบิลคราวน์(Double Crown)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง คราวน์ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง คราวน์ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง ไดมอนด์ ข้างละ 1 ท่าน

 • ทริปเปิลคราวน์(Triple Crown)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง ดับเบิลคราวน์ ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง ดับเบิลคราวน์ ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง คราวน์ ข้างละ 1 ท่าน

 • รอยัลคราวน์(Royal Crown)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง ทริปเปิลคราวน์ ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง ทริปเปิลคราวน์ ข้างละ 2 ท่าน ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง ดับเบิลคราวน์ ข้างละ 1 ท่าน

 • อิมพีเรียลคราวน์(Imperial Crown)
  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง รอยัลคราวน์ ข้างละ 2 ท่าน

  ทีมแข็ง และ ทีมอ่อนต้องมีสมาชิกในสายงานตำแหน่ง รอยัลคราวน์ ข้างละ 2 ท่านทีมแข็ง และ ทีมอ่อนแนะนำตรงตำแหน่ง ทริปเปิลคราวน์ ข้างละ 1 ท่าน

แผนผังการเลื่อ
นตำแหน่ง