แนะนำ CI/BI

CI

อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของเจมมา

ความฝันของเจมมา คือ การนำพาสมาชิกเจมมาสู่ความสำเร็จ ได้รับการยอมรับนับถือ มีชีวิตเปล่งประกายดั่งอัญมณีล้ำค่า

อัญมณีที่มีพลังขับเคลื่อน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนการรักษาสมดุลที่มีรากฐาน จากความเป็นมนุษย์และธรรมชาติหลอมรวมเป็นหนึ่ง ด้วยคติ “ความพึงพอใจของลูกค้า คือวัฒนธรรมขององค์กร” เป็นสิ่งที่เจมมาโคเรียต้องการถ่ายทอดผ่านความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความรัก และความสุขแก่ครอบครัวเจมมาทั่วทุกมุมโลก

AI Download

BI

  • #EE84B5
  • #F7CDE0
  • #F9A25D
  • #FED5AB
  • #7AC142
  • #D8E9B6
  • #52BDEC
  • #CCE9E1
  • #1D1B1C
  • #A1A2A7

อัญมณีที่มีพลังขับเคลื่อน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนการรักษาสมดุลที่มีรากฐาน จากความเป็นมนุษย์และธรรมชาติหลอมรวมเป็นหนึ่ง ด้วยคติ “ความพึงพอใจของลูกค้า คือวัฒนธรรมขององค์กร” เป็นสิ่งที่เจมมาโคเรียต้องการถ่ายทอดผ่านความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความรัก และความสุขแก่ครอบครัวเจมมาทั่วทุกมุมโลก

AI Download