Бонусын төрөл

Haftalık
Bonus
Weekly Bonus

1 Tavsiye Bonusu Direct Bonus

Dealer veya daha yüksek rütbeye sahip GBM tarafından tavsiye edilmiş GBM’lerin haftalık doğrudan tavsiye etmiş kişinin yeni satış kazancı ve geri alım satışların kazancı PV’sine göre bir tavsiye bonusu ödenir
Dealer Master veya Daha Yüksek
Doğrudan tavsiye edilen yeni üye + geri alım satışları PV'nin %10'u Doğrudan tavsiye edilen yeni üye + geri alım satışları PV'nin %15'i

2 Takım Bonusu Team Bonus

 • Uzlaşmadan sonra, kendi sponsor kolunun büyük kazancı süresiz olarak biriktirilecektir.(Carry Over)
 • Takım bonusu, satış PV'sinin %50'si içinde ödenir ve aşılması durumunda %50 üst sınır kuralına göre ödenir.
Sınıflandırma Dealer Master Manager veya Daha Yüksek
Takım Bonusu Küçük kazanca göre %9 (%1'i sponsorluk kesintisi) Küçük kazanca göre %10.8 (%1.2'si sponsorluk kesintisi) Küçük kazanca göre %13.5 (%1.5'i sponsorluk kesintisi)

3 GM Bonusu GM Bonus

Kendiniz Dealer veya daha yüksek GBM'e sahip olarak kendi tüketim amaçlarınız için GM fiyatı satın aldığınızda, Kapıdan Kapıya Satış Yasasına göre satışların %35'i aralığında sponsorluk kesinti standardı uygulanarak %80'i GM bonusu olarak ödenir.

Haftalık Bonus(Weekly Bonus) Örneği

Aylık Bonus Monthly Bonus

4 Liderlik Bonusu Leadership Bonus

 • Liderlik bonusu, kendiniz Gold veya daha yüksek GBM olarak sponsor kolunun büyük-küçük kazanç koluna en az 1 Milyon PV'ye ulaşıldığında ödenir ve ulaşılamazsa sıkıştırılıp toplama yapılır.
 • Tavsiye kolu alt grubu satışlara dayalı satış haklarının toplamı %18
Vasıf GBM Gold Sapphire Ruby Emerald Diamond Crown Double Crown Not
Bonus 6% 9% 12% 14% 16% 17% 17.5%, 17.8%, 18% 그룹산하
매출 기준
Liderlik Bonusu Örneği

※ Aylık Sponsor kolunn büyük - küçük kazancın en az 1,000,000 PV'ye ulaşıldığında ödenir.

5 Liderlik Eşleştirme Bonusu Örneği Leadership Matching Bonus

 • 200.000 KRW veya daha fazla liderlik bonusunun alıcıları, bağlı tavsiye koluna göre 1. nesilden 8. nesile kadar sıraya göre sıkıştırılır ve toplanır. Liderlik eşleştirme bonusu, her nesil için % uygulanarak ödenir.
Nesil Gold Sapphire Ruby Emerald Diamond Crown veya daha yüksek
1 20% 20% 20% 20% 20% 20%
2 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 20% 20% 20% 20% 20% 20%
4 10% 10% 10% 10% 10%
5 10% 10% 10% 10%
6 10% 10% 10%
7 5% 5%
8 5%
총계 60% 70% 80% 90% 95% 100%
Liderlik Eşleştirme Bonusu Örneği

6 Araba Bonusu Car Bonus

Şirketin promosyon yeterlilik kriterini sağlamış olan Ruby veya daha yüksek unvana sahip olanlara Kapıdan Kapıya Satış Yasası'na göre satışların %35'i aralığında ödenebilen belirli ücreti araba bonusu olarak ödenir.
※ Belirli ücret, şirketin promosyon kriterine göre değişiklik gösterebilir.

7 Global Bonus Global Bonus

 • GBM Global Bonus Ödeme Kriteri
  ① (Her bölümler için puan ÷ GBM vasfı toplam puanı) x aylık global PV'nin toplamının %3'ü hesaplanır ve puan başına miktar hesaplanır ve ardından her bir birey için Global Bonus ödenir
  ② Her bölüm için Küçük Kazanç PV elde etmiş GBM'ler için bile, her bölüm için minimum başarı sayısını karşılayan puanlara dayalı olarak Global Bonus ödenecektir.
Bölüme Göre
소실적 PV Puan Elde edilen minimum kişi sayısı Elde edilen minimum kişi sayısına ulaşıldığında Global Bonusun uygulandığı PV yüzdesi Elde edilen minimum kişi sayısına ulaşıldığında Global Bonusun uygulandığı PV yüzdesi
5100M PV 1 3kişi veya daha fazla 1%로 계산 Crown veya daha yüksek
8100M PV 2 5kişi veya daha fazla 2%로 계산
15100M PV 3 10kişi veya daha fazla 3%로 계산
50100M PV 5
100100M PV 7
500100M PV 9
1,000100M PV 12

8 Aile Bonusu Family Bonus

Unvan Peşin Ücret Kriter Not
더블 크라운 1억 500 Milyon Küçük Kazanç / 3 Ay (En az üst üste 2 ay) Ulaşıldıktan sonraki ay ödeme
Kapanış ve
Bonus Ödeme
Zamanı
트리플 크라운 2억 1 Milyar Küçük Kazanç / 4 Ay (En az üst üste 2 ay)
로얄 크라운 5억 2 Milyar Küçük Kazanç / 5 Ay (En az üst üste 3 ay)
임페리얼 크라운 10억 5 Milyar Küçük Kazanç / 6 Ay (En az üst üste 3 ay)

Kapanış ve
Bonus Ödeme
Zamanı
Closing and Payment
of the Bonuses

  Tüm bonuslar, Kapıdan Kapıya Satış Yasası uyarınca satışların %35'i aralığında sponsorluk kesintisi uygulanarak ödenir.Eğitim merkezi satış PV'sinin %5'i, yalnızca Ruby veya daha yüksek unvalı kişiler için bir eğitim merkezi açarken merkez destek ücreti olarak ödenir.Kişisel Otomatik Satın Alma Teklifi (APO) yenileme veya 50.000 PV veya daha fazla kişisel abonelik satın alma. Korunmadığı takdirde, PV bazında Tavsiye Bonusun sadece %5'i ve Takım Bonusun küçük kazancının %5'i ödenecektir.Dealer'dan daha düşük unvana sahip olan APO alıcıları, %5 PV bazlı Tavsiye Bonusu ve Takım Bonusun küçük kazancının %5'ini alacaklar.
Bonus Türleri Satış Uzlaşması Bonus Ödeme Tarihi
Haftalık Maaş Tavsiye Bonusu Haftalık Maaş Her hafta Pazartesi kapanır
Sonraki hafta Cuma günü ödenir
Takım Bonusu
GM Bonusu
Aylık Maaş Liderlik Bonusu Aylık Uzlaşma Aylık Kapanış
Sonraki ayın 15'inde ödeme
Liderlik Eşleştirme Bonusu
Araba Bonusu
Global Bonus
Aylık Kapanış